Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN te Utrecht
T 030 - 23 69 320 (algemeen nummer)
T 030 - 2 333 884 (consulententeam)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7 maart 2013: Uitsluiting maakt Ziek!

Steunpunt GGZ Utrecht presenteert samen met Doortje Kal, bijzonder lector Kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht (HU) op donderdag 7 maart een 'kritische dialoog' met als titel 'Uitsluiting maakt ziek'. Een kritische dialoog is een gespreksmethode  waarbij sleutelfiguren rondom een gedeeld probleem in een steeds groter wordende gesprekscirkel tot vruchtbare kennisproductie komen, die aanzet tot verder onderzoek. In deze kritische dialoog laten we een stuk zien van de film Ftah a-Bab en spreken de HU-studenten Saïda el Arbaji en Mourad Riouech over hun onderzoek voor het Steunpunt GGZ, naar de beleving van uitsluiting bij Marokkaanse jongeren. Fatouch Chanaat is ervaringswerker bij het Steunpunt GGZ en bestuurslid van Al Amal en zal spreken over identiteit en uitsluiting.Uitsluitingmaaktziek

Plaats: Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7 Utrecht, lokaal 1.042 (theaterzaal).

Datum: Donderdag 7 maart van 14.30 uur tot 18.00 uur. Aanvang programma 15.00 uur, einde programma 17.30 uur.

Deelname is gratis.
U kunt zich aanmelden
via www.kwartiermaken.hu.nl of contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mensen zijn voor hun zelfgevoel afhankelijk van de erkenning van anderen; deze afhankelijkheid maakt de mens kwetsbaar. Het is moeilijk je af te sluiten voor de minachting van anderen. Miskenning veroorzaakt niet alleen pijn en verdriet, het kan het individu ook belemmeren in de ontwikkeling van eigen mogelijkheden en talenten. Minachting en negatieve stereotypering hebben zelfonderdrukkende effecten.

Om dat te begrijpen, moet er oog zijn voor twee bedreigingen. Het gaat daarbij om de inwendige zelftwijfel en om de externe dreiging, die kan uitgaan van mensen met negatieve vooroordelen. Oftewel, het is belangrijk te beseffen dat vooroordelen hun eigen realiteit voortbrengen. (Zelf)stigmatisering, uitsluiting en discriminatie liggen dicht bij elkaar.

Het lijkt alsof jonge Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in toenemende mate het gevoel hebben dat ze nooit onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden. Tegelijkertijd wordt de afstand tot de cultuur van hun ouders, en daarmee tot hun ouders, groter. Dat vertaalt zich volgens sommige onderzoeken in een hoog percentage van depressies en psychoses bij deze jongeren.

Onderzoeksvragen Hoe kan de samenleving voor meer mensen, onder wie deze jongeren, een plaats zijn waar men zich thuis voelt? En hoe kunnen kwartiermakers van betekenis zijn bij het stimuleren van een toleranter cultureel klimaat? Dat zijn de vragen die deze middag aan de orde komen.

Twitter mee over de centrale vragen voor deze laatste dialoog via #kwartiermaken

 

Deze activiteit wordt door Steunpunt GGZ Utrecht mede georganiseerd in het kader van de Week van de Psycxhatrie 2013.