Certificeringen & registraties

Steunpunt GGZ is gecertificeerd door: 

  LCIO

  www.crisiskaart.nl:

  Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteunings Punt

 

  Ecabo

  www.ecabo.nl

  Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

 

  Calibris

  www.calibris.nl

  Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport

 

Geregistreerd opleidingsinstituut met ervaringsdeskundigheid

sinds maart 2013 is Steunpunt GGZ geregistreerd als opleidingsinstituut in het Centraal Register Kortdurende Beroepsopleidingen. Dat betekent dat ons aanbod en onze processen voldoen aan de geldende kwaliteitskenmerken en dat wij onze traingen en cursussen BTW-vrij kunnen aanbieden. Deze registratie is gebaseerd op een beoordeling van de beginselen van zorgvuldigheid, redelijkheid, rechtszekerheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid in het aanbod. De registratie wordt iedere vier jaar in een onafhankleijke audit getoetst. Bekijk onze registratie in het online register.CRKBO Instelling

In onze trainingen en cursussen wordt altijd gewerkt met en vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van mensen die zelf te maken hebben gehad met psychiatrsiche problematiek en hun naastbetrokkenen. Wij verbeteren ons anbod van trainingen en cursussen voortdurend, doen nooit een standaardaanbod en werken op maat: iedere training, iedere cursus is nieuw.

In het contact dat wij met onze cursisten en opdrachtgevers hebben, geven reglementen houvast. Klachtenreglement, algemene voorwaarden en privacyreglement zijn te downloaden/in te zien op deze website: bij rechten en plichten.

Wilt u meer weten over de kwaliteitswaarborgen van onze opleidingen? Stuur dan een mail naar Huub Beijers of bel tijdens kantooruren naar 030-2369320.

 

Zelfregiecentrum Utrecht

logo-ZRC-UtrechtSteunpunt GGZ Utrecht is in 2015 gecertificeerd als Zelfregiecentrum Utrecht, door de stichting Zelfregiecentra Nederland. Een Zelfregiecentrum is een integrale algemene voorziening. Het hoofdprincipe is ‘Halen én brengen’ wat wil zeggen dat zowel bezoekers, deelnemers als medewerkers iets te halen én iets te brengen hebben. Ervaringskennis en –deskundigheid zijn de leidende werkzame factoren. Activiteiten worden binnen een fysieke locatie en/of in de wijk georganiseerd.

Een Zelfregiecentrum geeft door middel van het versterken van zelfregie invulling aan de doelen van de WMO, de Participatiewet, alsook de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Een Zelfregiecentrum kenmerkt zich door:

  1. doelgroep: integraal voor alle burgers én op voorhand geschikt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waaronder verslaving en mensen die dak- en/of thuisloos zijn.
  2. werkwijze: zelfregieversterkend, gebruik makend van ervaringskennis- en deskundigheid, gericht op eigen kracht en (persoons-)kwaliteiten.
  3. opbrengsten: persoonlijk en maatschappelijk herstel; opbouw sociaal netwerk; vangnet; groei op de participatieladder; van betekenis worden; ontzorging.

Naast Steunpunt GGZ Utrecht zijn er andere zelfregiecentra in Nederland actief waaronder Venlo, Den Bosch, Weert, Nijmegen, Lelystad, Den Haag, Gouda, Alkmaar en Zeeland.