Samenwerkende cliënten- en familieorganisaties GGZ willen sparringpartner zijn van gemeenten in Utrecht: Videoverslag

Op 7 december 2012 hebben 10 cliënten- en familie-organisaties van mensen met psychiatrische problematiek in de regio Utrecht het Convenant voor volwaardig burgerschap getekend in het stadhuis van Utrecht. Bekijk het videoverslag van deze bijeenkomst.  

Met deze ondertekening gaven deze organisaties het startsein voor hun intensievere samenwerking en hun inzet om gezamenlijke belangen bij de gemeenten en andere instellingen te behartigen. Ze willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen een volwaardige plaats kunnen innemen. Naast wethouder Everhardt sprak Roxanne Vernimmen, voorzitter van de raad van bestuur van Altrecht over het belang van de samenwerking, evenals enkele vertegenwoordigers van de convenantspartijen. Nadruk werd gelegd op inzet van ervaringsdeskundigheid, op stigmabestrijding en participatie in de overgang van grote aantallen mensen met een AWBZ-indicatie voor begeleiding naar het gemeentelijk WMO-domein. Die operatie gaat komende jaren plaatsvinden. Wethouder Everhardt vroeg expliciet om een kritische blik bij die overgang.

De volgende organisaties ondertekenden het convenant: CCR Altrecht, Vereniging Cliëntenbond in de GGz Regio Utrecht en Omstreken, Clientenraad Kwintes, Familieraad Altrecht, Labyrinth in Perspectief regio Utrecht, Platform GGZ Utrecht, Steunpunt GGZ Utrecht, Wegloophuis Psychiatrie, Ubuntuhuis en Ypsilon afdeling Utrecht.

Download de tekst van het convenant hier.

Contactpersonen voor het samenwerkingsverband zijn:
Huub Beijers (030 – 2369320) en Pieter Stapels (030 -2256398)

U kunt de samenwerkende organisaties bereiken via Steunpunt GGZ Utrecht of
de Centrale CliëntenRaad Altrecht:
Vuurvlinder 4, 3734 AB Den Dolder