"Een Crisiskaart geeft een veilig gevoel en meer rust"

Crisiskaart

De crisiskaart is een opvouwbaar kaartje op bankpasformaat waarop u aangeeft wat er moet gebeuren in geval van (psychiatrische) crisis, als u zelf niet (meer) in staat bent om goed voor uzelf op te komen.

Steunpunt GGZ is de enige erkende instelling (LCIO) in Midden Westelijk Utrecht die de Crisiskaart met u kan opstellen en werkt onafhankelijk van behandelaren en andere instanties. In enkele gesprekken inventariseert u wat voor u belangrijk is, wanneer u in crisis raakt of dreigt te raken en wat men dan wel of niet moet doen. Dat is uw 'crisisplan'. Deel van het plan is dat we afspraken maken met personen en instellingen die een rol spelen of krijgen in het omgaan met een crisissituatie.

De crisiskaartconsulent werkt op afspraak en is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 u tot 12:30 u op tel. 030 - 233 38 84.