Lotgenotengroepen

Steunpunt GGZ biedt (facilitaire) steun aan diverse lotgenoten, cliënten, en familiegroepen:

Beweging Stop Stalken: voor mensen die slachtoffer zijn van stalking: onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging. (www.bewegingstopstalken.nl)

Steunpunt GGZ ondersteunt de Beweging Stop Stalking die de (rechts)positie van slachtoffers van Stalking wil verbeteren, door onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging. De beweging is een een groep slachtoffers van Stalking uit de regio Midden Westelijk Utrecht, die niet of nauwelijks in de openbaarheid treedt vanwege het risico van geweldpleging door de stalker.

Stichting Borderline: lotgenotengroep (www.stichtingborderline.nl)

Stichting Borderline biedt in samenwerking met Steunpunt GGZ mensen met borderline de gelegenheid aan om deel te nemen aan een lotgenoten-/zelfhulpgroep. De groep staat onder deskundige begeleiding en komt op maandagavonden bijeen. inschrijving via de website van stichting Borderline: informatie.

Stichting Weerklank: redactie De Klankspiegel (www.stemmenhoren.nl)

Weerklank is de nationale organisatie voor mensen die stemmen horen. Bestuur en redactie van de nieuwsbrief komen bijeen bij het Steunpunt GGZ.

Platform GGZ Utrecht

Platform GGZ is de regionale organisatie die belangen behartigt van GGZ-cliënten en hun naastbetrokkkenen. Platform GGZ Is op vrijdagen bereikbaar bij het Steunpunt GGZ Utrecht. Bel ons voor nadere informatie.