Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN te Utrecht
T 030 - 23 69 320 (algemeen nummer)
T 030 - 2 333 884 (consulententeam)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelukkig Nieuwjaar en prettige feestdagen

Bestuur en medewerkers van het Steunpunt GGZ Utrecht wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.

Afbeelding2

Herdenkingsbijeenkomst Co Huigen

Afgelopen zaterdag 13 juni 2015 bereikte ons het bericht dat Co Huigen is overleden. co huigenCo was 66 jaar en een van de ervaringsdeskundigen van Samen Deskundig. Wij wisten al langere tijd dat Co zijn leven wilde afsluiten en daarover sprak, met ons, maar ook met de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en De Einder. Gesteund door de gesprekken met die organisaties heeft Co afgelopen week zijn leven op een humane en waardige wijze beëindigd, zoals hij het wilde. Wij waren van zijn voornemen op de hoogte en hebben de afgelopen tijd intensief contact met hem gehouden om hem te steunen in zijn laatste dagen, met alle vragen die zich daarbij aandienden. Co werkte en leefde vastberaden naar zijn afscheid toe: “Als ik eraan denk, begin ik te glimmen”, zo hield hij ons voor, en  “Ik heb een rijk leven gehad”. Dat gaf ons afgelopen weken veel steun en vertrouwen in de oprechtheid en het doorleefd zijn van zijn besluit.

Co was behalve bij het Steunpunt GGZ ook actief bij de afdeling Mariënburg van Altrecht, waar hij als ervaringsdeskundige mede invulling gaf aan het Triple C programma.

Op 5 juni jongstleden was Co nog op zijn best te zien in het programma 'Onze Tuin' van RTV Utrecht. U kunt het programma terugzien via deze link.

herdenkingsbijeenkomst

Wij gedenken Co met warme gevoelens en positieve herinneringen samen met zijn familie, met de mensen met wie hij de reis naar New York maakte en met Altrecht-Mariënburg in een herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 19 juni om 15.30 uur in De Kapel op het Sanatoriumterrein van Altrecht te Zeist. Het adres is: De Kapel, Gedachtengang 2, 3705 WH Zeist 

De kennisgeving en routebeschrijving kunt u hier downloaden.

Namens Steunpunt GGZ Utrecht 

Hilly Beuving (06-20098958)
Huub Beijers (06-24248080)

Farewell My Friends

Farewell My Friends
It was beautiful
As long as it lasted
The journey of my life.
I have no regrets
Whatsoever said
The pain I’ll leave behind.
Those dear hearts
Who love and care...
And the strings pulling
At the heart and soul...

 

Vaarwel mijn vrienden

Vaarwel mijn vrienden
Het is mooi geweest
Zolang het duurde
Die reis van mijn leven.
Ik voel geen spijt
Wat er ook is gezegd
De pijn die ik achterlaat
Die lieve harten
Die liefhebben en zorgen…
En de koorden die trekken
Aan het hart, aan de ziel…

The strong arms
That held me up
When my own strength
Let me down.
At the turning of my life
I came across
Good friends,
Friends who stood by me
Even when time raced me by.
Farewell, farewell My friends
I smile and

 

 

Die sterke armen
Die mij rechtop hielden
Als mijn eigen kracht
Mij verliet.
Bij het keren van mijn leven
Vond ik
Goede vrienden,
Vrienden die bij me waren
Zelfs als de tijd voorbij me stoof.
Vaarwel, Vaarwel mijn vrienden
Ik glimlach en

Bid you goodbye.
No, shed no tears
For I need them not
All I need is your smile.
If you feel sad
Do think of me
For that’s what I’ll like
When you live in the hearts
Of those you love
Remember then
You never die.

 

 

Vraag u tot ziens.
Nee, verspil geen tranen
Want ik wil ze niet
Al wat ik wil is uw lach.
Als u verdrietig bent
Denk dan aan mij
Want daarop stel ik prijs
Als je voortleeft in de harten
Van degenen van wie je houdt
Weet dan,
Dan sterf je nooit.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

 

Herstel(ondersteuning) in de context van cultuur en etniciteit: presentatie.

Op 17 april 2013 verzorgden Mine Özalp-Durmaz, Franklin Plein en Huub Beijers van Steupint GGZ Utrecht een symposium over Herstel(ondersteuning) in de context van cultuur en etniciteit. De powerpointpresentatie is hier te downloaden.

 

Impact op familieleden van mensen met psychische problemen is groot

De zorg om een familielid met psychische problemen kan een grote impact hebben op de directe familie. Dit blijkt uit een enquête van Fonds Psychische Gezondheid voor de Landelijke Dag Psychische Gezondheid.

In maar liefst 95% van de gevallen zorgen de psychische problemen van een familielid voor belemmeringen in hun eigen leven. Een derde van de respondenten geeft aan zélf psychische problemen te ervaren door de zorg om hun familielid.

Betrokken familielid

Jean-Pierre van de Ven, psycholoog van Fonds Psychische Gezondheid: “Bij maar liefst 95% van de 1.546 respondenten zorgen de psychische problemen van hun familielid voor belemmeringen in hun eigen leven. Opmerkelijk is dat een derde van de ondervraagden zélf psychische problemen ervaart door de impact van de relatie met hun familielid. Zij ervaren bijvoorbeeld klachten als angst en somberheid. Depressieve gevoelens en een burn-out komen bij familie en vrienden van mensen met psychische stoornissen ook regelmatig voor. Er kan niet genoeg aandacht zijn voor het belang van de steun van naastbetrokkenen”.

De uitkomsten van de enquête waren aanleiding een online campagne te starten met als thema: “Zorg om een ander. Zorg voor uzelf”. Deze begint vandaag op psychischegezondheid.nl/familie. Op de website krijgen familieleden van mensen met psychische problemen informatie en tips om goed voor zichzelf te blijven zorgen.

WMO

Dit gegeven is van belang gezien de belangrijke rol die in de WMO is weggelegd voor familieleden als mantelzorger. Mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek lopen kennelijk in de huidige situatie al risico om zelf gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Of dat na 1 januari 2015 beter wordt als veel mensen met psychiatrische problematiek overgaan van AWBZ naar WMO is nog onduidelijk. Gemeenten hebben in ieder geval de opdracht om matelzorgers actief te ondersteunen.

In memoriam Nanda Jansen: Ik ga leven in het Licht ....

“Volhouden en doorzetten zijn tekenen van enorme kracht.
Maar soms is een nog grotere kracht vereist om te durven loslaten”.
Ann Landernanda

Vorige week  dinsdag 3 november 2015 is Nanda Jansen overleden en afgelopen zaterdag is zij in besloten kring begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Zeist. Nanda was een van de ervaringsdeskundigen die in verschillende van onze groepen en activiteiten participeerde. Zij was samen met haar hulphond ‘Knuffel’ voor velen van het Steunpunt GGZ een vertrouwd gezicht.

Nanda heeft actief een einde gemaakt aan haar leven door middel van euthanasie. Op 29 oktober hebben wij de gelegenheid gehad om afscheid van haar te nemen namens het Steunpunt GGZ en in de dagen tot haar overlijden ook nog regelmatig contact gehad.  

Nanda was getraumatiseerd in haar jeugd en had sinds 1986 contact met de psychiatrie. In haar blogs onder de naam ‘Vaif’, schreef zij over haar ervaringen. Lees de laatse blog van Nanda op de website van Altrecht. De laatste jaren werd de last van het leven in toenemende mate te zwaar en onaanraakbaar en verlangde zij ernaar afscheid te nemen. Kort geleden is daarvoor officieel toestemming verleend door de Levenseindekliniek. Een vertegenwoordiging van Steunpunt GGZ was op 7 november 2015 bij de besloten uitvaart, om haar de laatste eer te bewijzen. Wij gedenken de kracht en de steun die Nanda gaf, het vertrouwen dat zij schonk en haar vasberadenheid als het ging om de emancipatie van mensen met psychiatrische aandoeningen. 

Voor de ervaringsdeskundigen van Steunpunt GGZ is er op donderdag 12 november om 16:00 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het Steunpunt GGZ, Mgr. van de Weteringstraat 132-a, 3581 EN Utrecht. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen.

De afbeelding van de blauwe irissen bij dit bericht is getekend door Nanda en staat op de voorkant van haar rouwkaart. Binnenin onderstaande tekst van Khalil Gibran:

Dit leven is ten einde.
Zij sluit zich over ons zoals de waterlelie zich sluit voor de komende dag.
Wat ons hier gegeven werd, zullen we bewaren,
en indien het niet voldoende is, dan zullen wij opnieuw samenkomen
en tezamen onze handen moeten uitstrekken naar de gever.
Vergeet niet dat ik tot je weer zal keren.

Huub Beijers (0624248080)
Hilly Beuving (0628415105)

Invoering trekkingsrecht PGB

De PGB-regeling verandert. Per 1 januari 2015 wordt het Trekkingsrecht voor het Persoonsgebonden budget (PGB) ingevoerd. Daarnaast gaan PGB's die nu allemaal via het Zorgkantoor worden verstrekt na 1 januari onder verschillende instanties vallen. Een deel van de PGB's (met name waarbij lichtere zorg wordt geleverd) zal overgaan naar de WMO, dat betekent dat niet meer het Zorgkantoor maar uw gemeente de verstrekking van het budget gaat verzorgen. Iedere gemeente heeft daar eigen regels voor. 

Heeft u na 1 januari 2015 nog een PGB via het Zorgkantoor? Dan krijgt u na 21 augustus een brief van het Zorgkantoor waarin wordt uitgelegd wat zij van u nodig hebben. Daarnaast krijgt u ook een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarin u gevraagd wordt om een kopie van de zorgoverenkomst(en) die u heeft, op te sturen.

Wat is trekkingsrecht? 

Het trekkingsrecht houdt in dat het zorgkantoor uw PGB niet meer naar uw eigen bankrekening overmaakt, maar dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners betaalt. Het zorgkantoor controleert vooraf of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. U geeft zelf via een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling door aan de SVB welk bedrag aan uw zorgverlener(s) moet worden uitbetaald. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener(s). Wilt u meer lezen over Trekkingsrecht? Download dan de brochure van de SVB over Trekkingsrecht.images

Voordeel van trekkingsrecht 

Er zijn meerdere voordelen. U hoeft uw zorgkosten niet meer achteraf te verantwoorden aan het zorgkantoor. Én u weet vooraf of de zorg die u wilt betalen met uw PGB is goedgekeurd.

Wat heeft het Zorgkantoor van u nodig? 

Heeft u na 1 januari 2015 nog een PGB via het zorgkantoor, dan wil het Zorgkantoor zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen van u hebben. De zorgovereenkomst(en) heeft u al eerder afgesloten met uw zorgverlener(s). De zorgbeschrijvingen is nieuw en heeft u nog niet eerder ingevuld: een voorbeeld daarvan vindt u hier, met een toelichting. Aan de hand van de zorgbeschrijving beoordeelt het Zorgkantoor of de  zorg die u heeft geregeld,  past binnen wat vanuit het PGB mag worden besteed. Iedereen die in 2015 gebruik wil maken van het PGB is verplicht deze zorgbeschrijving in te vullen. Wat voorheen incidenteel gebeurde, wordt nu vooraf gedaan: er wordt beoordeeld of de zorg die wordt geboden passend is. U behoudt uw vrijheid om zelf te bepalen wie de zorg levert en op welke manier, maar deze moet wel passen binnen datgene wat is toegestaan. 

Heeft u nog geen brief gekregen van het Zorgkantoor? 

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan later dit jaar een brief waarin staat wat er voor u verandert vanaf 1 januari 2015.

Wat moet ik allemaal doen?

Per Saldo, de vereniging van PGB-budgethouders, heeft een stappenplan opgesteld: dat stappenplan kunt u hier downloaden.

Heeft u verdere vragen? 

Op 25 september organiseert Steunpunt GGZ een informatiemiddag, waarin u al uw vragen kunt stellen. Kijk elders op deze website onder 'Agenda' waar en hoe laat precies.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Zorgkantoor. Zij zijn tijdens werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar op 0900 - 821 24 88, of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 8