Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN te Utrecht
T 030 - 23 69 320 (algemeen nummer)
T 030 - 2 333 884 (consulententeam)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Korting huishoudelijke Hulp in Utrecht voor de rechter: nu met voorbeeldbrief bezwaar maken

Op maandag 26 januari 2015 diende een rechtszaak van twee Utrechtse ouderen n.a.v. het besluit van de gemeente Utrecht om de huishoudelijke hulp terug te schroeven naar 1,5 uur per week. Zij hadden bezwaar gemaakt dat door de Gemeente was afgewezen.

Solgu, de belangenorganisatie van mensen met een lichamelijke beperking heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee u bezwaar kunt maken tegen de korting. Die brief kunt u hier downloaden.

Geen informatie over aanvullende modules

De gemeente Utrecht heeft zo'n 5000 burger meegedeeld dat dit jaar de huishoudelijke hulp wordt teruggebracht naar 1,5 uur per week. Dit is volgens de Gemeente een maatwerkvoorziening, hoewel iedereen dezelfde mededeling krijgt. voor diegenen die  hiermee niet uit de voeten kunnen, zijn er aanvullende modules. Die worden  echter tijdens het huisbezoek of later in de brief met het besluit niet aangeboden. Wel staat onderaan de brief dat je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Hierdoor zijn mensen geneigd bezwaar te maken, of men denkt 'laat maar zitten, het helpt toch niet'. Ht is een ontmoedigingsbeleid. Cliënten die het aangaat moeten beter geïnformeerd worden door de gemeente over de maatwerk-mogelijkheden. Nu wordt dat door het rookgordijn van 1,5 uur per week vertroebeld. De gemeente goochelt met woorden als 'collectieve maatwerkvoorziening', waardoor cliënten veronderstellen dat het besluit van 1,5 uur het slotakkoord is.

Keukentafelgesprek

Er zou beter onderzoek gedaan moet worden voordat er een beslissing genomen wordt over het aantal uren huishoudelijke hulp. Het leeuwendeel van de geïndiceerden heeft geen huisbezoek gehad, een telefoongesprek of dossieronderzoek kan niet doorgaan voor een gedegen onderzoek.De huisbezoeken die in een kwart van de gevallen wel zijn gedaan, kunnen niet doorgaan voor keukentafelgesprekken, dus niet voor een deugdelijk onderzoek. De uitkomst (1,5 uur per week) wordt vooraf al meegedeeld, het onderzoeksresultaat is dus al duidelijk voordat er onderzoek is gedaan. En als de uitkomst al duidelijk is, waarom zou je mensen dan nog vragen hoe vaak ze hun bed verschonen?

Tenslotte is duidelijk geworden de afgelopen weken dat er van de gesprekken geen verslag wordt opgestuurd door de gemeente, terwijl dit wel verplicht is. Op die manier kun je niet zien op grond waarvan de beslissing is genomen.

Uitspraak rechter

De rechter gaat zich over deze handelswijze buigen, binnen 6 weken volgt een uitspraak. We houden u op de hoogte.

Solgu is der belangenbehartiger in Utrecht voor mensen met een lichamelijke functiebeperking (www.solgu.nl), die de rechtszaak ondersteunt. Luister naar de pers over de Utrechtse zaak:

http://www.radio1.nl/p…/terugluisteren-uren/2015-01-26/12:00 (vanaf 11 minuten en 40 seconden)

http://www.radio1.nl/p…/terugluisteren-uren/2015-01-26/20:00 (vanaf 3 minuten en 50 seconden)

Marigje Penard, een van ons, is overleden

marigjeOp 1 februari 2017 kregen wij het trieste bericht dat Marigje is overleden. Marigje Penard kwam enkele jaren geleden bij ons. Een innemende, intelligente en fijngevoelige jonge academica, die de pech had in haar leven tegen ontwrichtende psychische problemen aan te lopen. Zij werd deel van ons, om werkervaring op te doen, participeerde in een van de ‘Samen Deskundig’-groepen en vond vervolgens haar plek bij ons als herstelcoach. We waren trots toen ze eind 2015 de stap zette om als ervaringswerker bij de High & Intensive Care afdeling van Altrecht te gaan werken. Ze bleef tegelijkertijd bij het Steunpunt GGZ actief, waar ze vriendschappen had gevonden. 
Nu dan is ze er niet meer. Wij zijn intens verdrietig, omdat we iemand die zo dichtbij is gekomen, kwijt zijn geraakt. Ook omdat we er niet konden zijn in haar laatste momenten. Wij accepteren het - zij blijft een van ons -  en denken met veel warme gevoelens en herinneringen terug aan haar. Dat willen wij delen met collega’s, vrienden en vriendinnen en deelnemers van de Samen Deskundig groepen. Op maandag 6 februari aanstaande houden wij bij Steunpunt GGZ een herdenkingsbijeenkomst van 12:00 tot 14:00 uur.

De uitvaart is op woensdag 8 februari aanstaande om 14:00 uur op begraafplaats Den en Rust in Bilthoven (Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven). Alle belangstellenden zijn welkom. Als u een afschrift van de rouwkaart wilt ontvangen, kunt u dit bij ons aangeven. Contactpersonen voor uw vragen of reacties:

Harma Alkema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Maria van Dorsten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Huub Beijers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Steunpunt GGZ Utrecht

Mgr. van de Weteringstraat 132a

3581 EN Utrecht

030-2369320

Utrecht, 2 februari 2017 

 

 

Mgr. van de Weteringstraat 132a

3581 EN Utrecht

030-2369320

mw. mr. L. van Roosmalen, nieuwe voorzitter klachtencommissie

Steunpunt GGZ Utrecht heeft samen met twee collega-organisaties (Kompassie uit Den Haag en Zorgvragersoverleg Midden Holland) een gezamenlijke klachtencommissie gevormd waar cliënten met hun klachten over de dienstverlening van de aangesloten organisaties kunnen aankloppen. De besturen van die drie organisaties hebben in december mw. mr. L. van Roosmalen benoemd tot voorzitter van die klachtencommissie. Mw. van Roosmalen is in het dagelijks leven actief als juriste bij de Raad van State. 

Nieuw jaar, Nieuw adres

Vanaf 1 januari 2018 is Steunpunt GGZ Utrecht gevestigd op een nieuw adres: Kaatstraat 18, 3513 BK Utrecht

De Kaatstraat ligt aan de westzijde (loopafstand) van de Utrechtse binnenstad, tussen Oudenoord en Adelaarstraat. 

In onze nieuwe vestiging  hebben we meer ruimte voor activiteiten en kunnen we mensen die een beroep op ons doen of gebruik maken van onze diensten beter van dienst zijn. 

 

Op 30 januari 2018 om 16:30 u. wordt deze nieuwe vestiging officieel geopend en ingeluid door Wethouder Kees Diepeveen van de gemeeente Utrecht. Onze cliënten en samenwerkingspartners zijn daarvoor uitgenodigd.

 

Behalve ons adres is er niets verandered wat betreft onze contactgegevens.

Wij heten u van harte welkom op onze nieuwe locatie.

Wij wensen u een goede jaarwisseling toe en voor 2018 een gelukkig en gezond nieuw jaar.

 

bestuur en medewerkers van Steunpunt GGZ Utrecht

Panel Meetellen in Utrecht

Psychische problemen, schulden, verslaving, een achtergrond als dak-of thuisloze. Sommige mensen kunnen na zulke ervaringen wel wat hulp gebruiken om opnieuw grip te krijgen op hun leven. Hoe kan de gemeente Utrecht die ondersteuning het beste regelen? Gemeente Utrecht (Volksgezondheid) richtten in samenwerking met De Stadsbrug een panel op, Meetellen in Utrecht, om op dat soort vragen antwoorden te vinden. Kijikt op de website www.meetelleninutrecht.nl of download de laatste nieuwsbrief hier

PGB-budgethouders reageren onvoldoende op oproep SVB

images

Heeft u al contact gehad met SVB? Teveel budgethouders in Utrecht hebben nog niet gereageerd op de oproep van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om hun actuele zorgoverenkomsten op te sturen. Sommigen zullen zich misschien niet realiseren dat dit betekent dat hun PGB per 1 januari aanstaande stopt, of niet meer uitbetaald kan worden. In de dagelijkse praktijk merken wij dat het probleem niet alleen bij de budgethouders ligt, maar dat SVB op dit moment achterstanden heeft in het werk en zeer slecht bereikbaar is. Het is echter hoe dan ook de eigen verantwoordelijkheid van de budgethouders om ervoor te zorgen dat hun documenten op tijd bij de Sociale Verzekeringsbank zijn. Komt u daar niet uit, of weet u niet waarover dit gaat? Bel ons dan op of bel de sociale verzekeringsbank (030-264 8200) voor uitleg. Doe uzelf niet tekort!.

Uw indicatie en recht op zorg na 1 januari 2015?
Budgethouders in de Gemeente Utrecht die voorheen een PGB hadden van het Zorgkantoor en op 1 januari 2015 overgaan naar de gemeente/ WMO, hebben onlangs een brief gehad van de gemeente waarin staat wat er met hun PGB gaat gebeuren in 2015.

In de brief vraagt de Gemeente u de gegevens van uw indicatie te controleren. Kloppen die gegevens niet, dan moet u binnen twee weken reageren! Controleer wat er van u bekend is, dat bepaalt mede waar u straks recht op heeft!

Alle indicaties worden minimaal verlengd tot 1 mei 2015, ook als uw indicatie eerder afloopt. In die periode gaat de gemeente met u na op welke manier de zorg in de toekomst ingevuld moet gaan worden. Voor mensen wier indicatie later dan 1 mei 2015 afloopt geldt dat hun indicaties aflopen op de aangegeven datum, maar dat uiterlijk per 1 januari 2016 alle indicaties vervallen.In die periode gaat de gemeente met u na op welke manier de zorg in de toekomst ingevuld moet gaan worden.

Hiervoor worden de medewerkers van de nieuwe buurtteams ingeschakeld. Het kan zijn dat dit ertoe leidt dat u ander zorg krijgt aangeboden, of uw PGB verliest.
Voorbeelden van de brieven van de gemeente Utrecht kunt u hier downloaden. Nota Bene het zijn voorbeeldbrieven met voorbeeldbedragen die alleen betrekking hebben op de gemeente Utrecht. Bel uw eigen gemeente als u wilt weten wat daar geregeld is. Er zijn zes verschillende mogelijkheden:

1. U heeft een indicatie voor uw kind die vóór 1 mei 2015 afloopt.

2. U heeft een indicatie voor uw kind die na 1 mei 2015 afloopt.

3. U heeft een indicatie voor ambulante zorg die vóór 1 mei 2015 afloopt. 

4. U heeft een indicatie voor ambulante zorg die na 1 mei 2015 afloopt

5. U heeft een indicatie voor intensieve zorg (met verblijf)  die vóór 1 mei 2015 afloopt. 

6. U heeft een indicatie voor intensieve zorg (met verblijf)  die na 1 mei 2015 afloopt.