Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN te Utrecht
T 030 - 23 69 320 (algemeen nummer)
T 030 - 2 333 884 (consulententeam)
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdrage Steunpunt GGZ aan symposium 'Zingeving in de psychische zorg' van Hogeschool Leiden

Op 22 januari 2016 organiseerde de Hogeschool Leiden een symposium over de betekenis van zingeving in de psychische zorg. Steunpunt GGZ werd uitgenodigd om de betekenis van cultuur daarbij toe te lichten. Afbeelding4

Het verslag en de presentaties van die dag zijn te lezen via onderstaande link:

https://www.hsleiden.nl/geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/verslag-symposium-de-betekenis-van-zingeving-in-de-psychische-zorg

Cliëntondersteuning Steunpunt GGZ Zeist op 1 september van start

2745336 preview kleinVanaf 1 september aanstaande kunnen inwoners van de gemeente Zeist voor cliëntondersteuning terecht bij Steunpunt GGZ Zeist. Cliëntondersteuning is voor mensen met psychiatrsiche problematiek en hun omgeving die vragen hebben over zorg, onderwijs, wonen, werk, inkomen, welzijn en jeugdhulp. De cliëntondersteuner ondersteunt kosteloos bij het vinden van de juiste zorg en werkt onafhankelijk van (zorg)aanbieders en altijd vanuit het belang van de cliënt.

De cliëntondersteuner is Zineb Arab en heeft tweemaal per week een inloopspreekuur:

ELKE MAANDAG
van 10:00 tot 12:00 in
Wijkinloophuis Vollenhove
Laan van Vollenhove 1095, 3706 EK Zeist                  
ELKE DONDERDAG
van 13:00 tot 15:00 in
De Koppeling (West)
De Clomp 1904, 3704 KS Zeist

Voor vragen kunt u terecht bij: Cliëntondersteuner Zineb Arab

(elke donderdag telefonisch spreekuur van 11:00 tot 12:00)
T 06 - 49 20 60 80
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.zeist.steunpuntggz.nl
Twitter: @ggz_zeist
Facebook: Steunpunt ggz Zeist

De Blinde Mannen en de Olifant: een allegorie van de psychiatrie

De Blinde Mannen en de Olifant – Een gedicht van John Godfrey Saxe

Er waren eens zes man uit Hindostan
het opdoen van kennis zeer gezind
Ze gingen op zoek naar de olifant
(ook al waren zij allen blind)
met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

De eerste liep naar de olifant
maar kwam opeens ten val
tegen de brede en stevige flank
en verklaarde meteen aan al:
'loof de heer, maar de olifant is als een wal.'

De tweede voelde aan een slagtand
en riep: 'hé, maar neen, mijn heer,
wat is immers zo rond en scherp?
Voor mij is duidelijk maar al te zeer.
Dit wonder van een olifant is als een speer.

Nu kwam ook de derde naderbij,
greep bij toeval, als ware het een stang,
de kronkelende slurf,
en sloeg terstond een toon aan van belang:
'Aha,' sprak hij, 'de olifant lijkt erg op een slang.'

Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,
en voelde aan de knie,
'Waar dit beest nog het meest op lijkt
is wel duidelijk,' meende die;
'Er kan geen twijfel over zijn het is een boom die ik hier voor mij zie.'

De vijfde raakte toevallig aan het oor
en zei: 'zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,
Is zonneklaar wat ik hier heb;
wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,
Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.'

Nauwelijks nog had de zesde overwogen
waar hij eens beginnen zou,
of hij voelde al de slingerende staart,
zwaaiend gaf deze hem een douw,
'Ik zie het al,' zei de man, 'de olifant is als een touw.'

En aldus zetten de zes uit Hindostan zich aan een debat,
met luide stem en onverveerd,
ieder zei er het zijne van
en liet zich door de ander onbekeerd,
Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk, samen echter hadden zij het verkeerd.

Maar al te vaak varen allen
denk ik, alledag,
Hun eigen koers, volkomen onwetend
over wat de ander denken mag,
En spreken zij allen van een olifant, die geen van hen ooit zag. 

 

Elley, de app voor slachtoffers van stalking.

Onder het motto 'Delen is helen' presenteerden drie studenten van de Hogeschool Rotterdam op vrijdag 16 janauri het prototype van de app. 'Elley' aan betrokkenen van de Beweging Stop Stalken. Elley is een app voor slachtoffers van stalking. Via je smartphone heb je contact met lotgenoten (chatten, berichten), er is een paniekknop (112 direct, of directe mail aan vertrouwenspersonen), vind je de adressen die voor jou van belang zijn voor hulpverlening (politie, steunpunt huiselijk geweld, lotgenotengroepen) en krijg je tips om met je stalker om te gaan.Photo 22-01-15 11 56 26

Het ontwerp van de app is van drie studenten: Feifei Zhou, Michel Briel en Dana Smeekes (foto) van de opleding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Rotterdam. Zij deden onderzoek met vrouwen die actief zijn in de Beweging Stop Stalken naar ervaringen, behoeften en oplossingen, met inzet van multimedia en communicatie. Daaruit is het voorstel voor de app voortgekomen. Bij de presentatie van de app op 22 januari j.l. binnen de Hogeschool in Rotterdam kregen zij de van jaargenoten de eerste prijs voor het beste nieuwe project van het jaar. 

De app is alleen nog in ontwerp klaar, maar zal later dit jaar worden ontwikkeld en gelanceerd.

Zie hieronder de promotiefilm die de drie studenten maakten over 'Elley'.

Promo 'Elley': lotgenotenapp voor slachtoffers van stalking from Steunpunt GGZ Utrecht on Vimeo.

 

Ervaringsdeskundigen gezocht voor RET-teams

Jaarlijks maken de GGZ-instellingen in Utrecht afspraken met Achmea over de invulling van de geestelijke gezondheidszorg .Dat doen ze door middel van ‘zorginkoop’. Cliëntenorganisaties kunnen door mee te werken aan verbetering van de  zorginkoop werken aan betere geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht. th 1
De Cliëntenraad Altrecht gaat in samenwerking met Cliëntenbelang Utrecht en Achmea een Regionaal Expertise Team (RET) met ervaringsdeskundigen opzetten dat de criteria voor optimale zorg vanuit cliëntenperspectief gaat formuleren. Deze kwaliteitscriteria kunnen door de zorgverzekeraar in hun inkoopcriteria worden opgenomen.

Fact-teams

Het onderwerp waar het RET zich komend jaar op richt zijn de FACT-teams, een belangrijk onderwerp

dat een nauwe relatie heeft met de thema’s herstel en rehabilitatie, wijkgericht werken en beddenreductie. Het doen van onderzoek naar de werkwijze van de FACT-teams van Altrecht is een onderdeel van de werkzaamheden van de RET leden.

Voor dit RET team zoekt de centrale cliëntenraad naar een mix van vertegenwoordigers van patiënten- en familieorganisaties bij voorkeur ervaringsdeskundig. De RET-aanpak wordt gesteund door Steunpunt GGz die ervaringsdeskundigen oproept om zich hierbij aan te sluiten. Het team komt maximaal 8 keer bij elkaar en voert het onderzoek uit in 2015 binnen de FACT teams. Voor dat RET-team worden nog enkele deelnemers gezocht, bij voorkeur mensen die niet actief zijn in de cliëntenraad/raden.

Belangstellenden kunnen voor een oriënterend gesprek contact opnemen met Mariecken Groeneveld (06 1585 2574)of met Pieter Stapels (06 – 5185 8759).

Even voorstellen: Evelien Roos, Zineb Arab en Ditter Blom

Dit najaar zijn er enkele nieuwe medewerkers aan de slag gegaan bij Steunpunt GGZ:

In de zomer is Evelien Roos begonnen als ondersteuner en ontwikkelaar voor het project Kwartiermakers Utrecht, gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van participatie van mensen met een beperking op wijkniveau. In eerste instantie in Vleuterweide en Hoograven. Zij is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In september is Zineb Arab begonnen als medewerker voor het project 'gedeelde levens'. Zij zal de mogelijkheden ontwikkelen voor tijdelijk of terugkerend aanschuiven van mensen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking in gezinnen die ruimte hebben voor een extra stoel aan tafel, en die zo een korter of langerdurende sociale omgeving creëren voor mensen met weinig eigen netwerk. In 2017 gaan wij tien gezinnen en cliënten matchen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ook deze maand is Ditter Blom gestart. Ditter gaat de methodiek van het maken van een crisiskaart verder ontwikkelen, in nauwe samenwerking met het UMC/Psynet. Inzet is om in 2017 alle ervaringsdeskundigen in Utrecht en omgeving te trainen in de methodiek, zodat de drempel tot het aanbod verlaagd wordt. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.