Eigen Kracht

Steunpunt GGZ Utrecht ondersteunt op verschillende manieren de eigen kracht van inwoners van Utrecht. Wij werken er aan dat mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen in alle geledingen en gemeenschappen van de utrechtse samenleving meer greep lkrijgen op hun eigen leven en op hun eigen problematiek, en kunnen particperen als volwaardige burgers in de Utrechtse samenleving. Wij doen dat door zelf organisatie te stimuleren en te ondersteunen, ervaringsdeskundige professionals in te zetten ten behoeve van vernieuwing en ontwikkeling van zorg, door ondersteuning van participatie en door ons te richten op kwetsbare groepen in de Utrechtse samenleving.