"Laagdrempelige hulp door ervaringsdeskundige professionals"

Steun- en informatiepunt

Steunpunt GGZ ondersteunt de zelfredzaamheid van mensen met een psychiatrsiche aandoening of kwetsbaarheid  door de inzet van ervaringsdeskundige coaches.
Dit aanbod biedt de doelgroep houvast omdat het “nergens bij hoort” (onafhankelijk), wordt ervaren als deskundig en vasthoudend en ‘van de mensen zelf’.

Voor deze mensen is het een laatste toevluchtsoord.Vragen waarmee mensen aankloppen zijn onder andere praktische problemen bijvoorbeeld met de zorgverzekering, zorgtoeslag, huursubsidie, belastingteruggave, uitkeringen, kwijtscheldingen, bezwaarschriften, klachten etc. De hulp is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek en hun direct betrokkenen die elders niet goed geholpen worden of voorkeur hebben voor een hulpverlener die ervaringsdeskundig is.

Door deze mensen een plek te bieden is men in de gelegenheid elkaar te ondersteunen vanuit eigen kennis en ervaring en blijft men in staat om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars welbevinden of de aanpak van problematiek die aan de orde is. Waar nodig worden aanvullende mogelijkheden gezocht of gecreëerd, om een extra steuntje in de rug te bieden. thBV66E3NR
Verwijzers en de partners (1e Lijn, buurtteams GGZ/aanvullende zorg) zien de dienstverlening als aanvullend en vervangend voor de hulp die in de wijken wordt geboden(huisarts-buurtteam-wijkverpleging) en de GGZ: er wordt altijd eerst gekeken of er een voorliggende voorziening is en de inzet van ervaringsdeskundigheid brengt de minder goed bereikte patiënten/cliënten in beeld.
Het loket is voor cliënten en hun betrokkenen een respijtplek, om op adem te komen, kracht te hervinden, en aan te pakken of op te ruimen wat hopeloos lijkt. De aanpak is altijd gericht op verbinding en participatie met en in de samenleving, maar kan in sommige gevallen lang duren omdat vertrouwen slechts mondjesmaat wordt hersteld.

Bij het Steunpunt GGZ werken Berbers en Turks sprekende medewerkers en wordt indien nodig gewerkt met tolken.

De consulenten werken op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:30 u tot 12:30 u op tel. 030 - 233 38 84.

Download hier de folder.(volgt)
Steunpunt GGZ heeft voor deze functie dependances in Zeist en in gemeente Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen, Loenen a/d Vecht).