Zelfregiecentrum voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen

Heb je (meerdere) problemen en daarbij hulp nodig?

Cursus volgen of met jouw ervaringen andere helpen?

Wil je overleg met één van onze medewerkers?

Stage lopen of vrijwilligerswerk bij ons doen?

Meer dan 20 jaar het vertrouwde adres

Steun- en Informatiepunt GGZ is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres waar inwoners van Utrecht en Zeist met een psych-sociale kwetsbaarheid terecht kunnen. Wij werken cultuursensitief, kennen de leefwereld van mensen met een ontwrichtende ervaring en/of een migratieachtergrond van binnenuit en spreken meerdere talen.

Iedereen kan bij ons terecht voor ondersteuning en voor herstelgerichte activiteiten. Wij kennen de procedures in de zorg en bij gemeenten, zijn bekend met de hindernissen die mensen met een psychische kwetsbaarheid tegenkomen.

Wij zijn een zelfregiecentrum, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Dit betekent dat de inwoner aan zet is, die bepaalt en wij ondersteunen daarbij binnen redelijke grenzen.

Activiteitenkalender

Wij organiseren diverse activiteiten. Een cursus ervaringsdeskundigheid, het schrijven van je herstelverhaal, het maken van een zelfregie & herstelplan, e.a. In de kalender zie wat allemaal mogelijk is. Alles is gratis. Wees welkom!

Inloopochtend

Elke woensdagochtend van 10 tot 12 bent u welkom tijdens onze “Kom eens binnen!” ochtend van 10 – 12 uur op de Kaatstraat 18 te Utrecht. Vertel je verhaal, wij luisteren graag! Drink vrijblijvend samen met ons een kopje koffie of thee.

Wij staan voor U klaar!

🔵 KIJKTIP:
Zelfregie- en Herstelorganisaties in het programma ‘de Publieke Tribune’ op zondag 11 december om 22.40 uur op NPO2.
(met o.a. minister @ministerLZS , @JimvanOs1 en ervaringsdeskundigen van @de_nvzh (Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel) & @wijzijnmind).

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over vrije artsenkeuze gemist? MIND directeur @marjanteravest sprak de kamer toe over merkbare gevolgen. Mooie input oa vanuit de @Consumentenbond en het derde blokje met zorgjuristen. Aanrader om terug te kijken👇 https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/vrije-artsenkeuze?start=5016

Meer tweets